FATALNY WPŁYW WŁADZY NA CNOTY WŁAŚCIWE SEKCIE

Co w nowych warunkach dzieje się z owymi wy­jątkowymi cnotami, którym sekta zawdzięcza zwy­cięstwo? Z natury rzeczy ulegają one wypaczeniu. Są to dwie różne sprawy: garstka spiskowców walcząca per fas et nefas przeciwko wrogiemu światu oraz pewna bezkarności siła zbrojna, która pod przykrywką prawa zastrasza i gwałci bez­bronnych ludzi. Tylko niebezpieczeństwo może usprawiedliwić uciekanie się do przemocy. Prze­moc z pozycji silniejszego — to już nie odwaga, to podłość. Jeśli kto chce podnieść rękę na cudze życie, powinien narażać własne, więcej powi­nien niejako z góry przystać na utratę własnego życia. Tylko ten, kto naraża się na ciosy sroższe od tych. które sam zadaje, kto waży się na duże ryzyko z małą szansą zwycięstwa, ten tylko, po­wtarzam, może bez nadmiernego zagrożenia włas­nej duszy posługiwać się metodami budzącymi grozę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!