ELITARNA MNIEJSZOŚĆ

Pozo­stając do końca elitarną mniejszością, ostatecznie zdobywałaby władzę nad losami całego narodu czy wręcz świata. W każdym zaś razie miałaby decydujący wpływ na rządy, przy czym pretensjo­nalna, pusta, tępa masa, pozostająca na swoje szczęście pod tym subtelnym jarzmem — nie mia­łaby o tym najmniejszego pojęcia. Oczywiście chodzi tu jedynie o marzenia, które wyolbrzymiam, nadając im kształt jeszcze bardziej chimeryczny. Nie należy jednak lekceważyć takich marzeń. Świadczą one o ogólnych nastrojach nie­zadowolenia i mogą doprowadzić do konkretnych inicjatyw. Uśmiechamy się, napotykając je w po­wieściach, ale można je odnaleźć ku swemu prze­rażeniu także w innych dziedzinach i w samym życiu. Na tym bowiem polega natura mitu, że stara się ucieleśnić i kształtować rzeczywistość na swój obraz i podobieństwo.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!