ELEMENT BUDZĄCY GROZĘ

„Jest elementem budzą­cym grozę, a zarazem stanowiącym o więzi spo­łecznej” — pisze na koniec. Trudno trafniej wy­razić, jak dalece oprawca stanowi przeciwstawny, a zarazem dopełniający odpowiednik owego sym­bolu chwały i jedności społecznej, jakim jest mo­narcha. Majestatyczne oblicze monarchy stanowi drugą stronę medalu, której stronę niesławną przyjmuje na siebie ów straszliwy partner.W tej sytuacji zrozumiemy bez trudu, że wyrok śmierci na króla budzi zdumienie, zgrozę i sta nowi punkt kulminacyjny rewolucji. Śmierć króla zbliża dwa bieguny społeczeństwa tak, by jeden z nich padł ofiarą drugiego i by mogło nastąpić doraźne zwycięstwo sił nieładu i odmiany nad siłami ładu i stabilizacji. Zwycięstwo to trwa zresztą tylko tak długo jak moment opadania topora, sam akt bowiem jest tyleż świętokradz­twem, co ofiarą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!