DZIWNE DYWAGACJE

Dziwne dywagacje tego rodzaju znaleźć można w Historii trzynastu oraz w tekstach krytycznych Baudelai- re’a. Na przestrzeni stulecia można wskazać inne jeszcze nazwiska, aż po Jules Romains’a i Henry de Montherlanta. Czy to upodobanie do mroków i żądza władzy, ta chęć porządkowania świata na zasadzie drakońskich praw — to zjawisko nie­przemijające? Skąd się biorą tak uparte i trwałe niepokoje? Wydaje mi się, że te pytania pilnie domagają się odpowiedzi.Nigdy nie ma doskonałej zgodności między ener­gią, jaką człowiek gotów jest wydatkować, a tym, czego domaga się od niego społeczeństwo. Bywa, że jednostka nie chce iść na żadne ustępstwa i powstaje zbuntowana przeciwko zaleceniom, któ­re wydają się jej zarazem uciążliwe i zbędne. Inni, przebieglejsi, także tylko pozornie przysto­sowują się do wymogów społeczeństwa, a korzy­stając z istniejących możliwości zrobienia kariery dbają o to tylko, by — jak mówią — wyjść na swoje.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!