DRAMATYCZNY OBRAZ

Piszący kreślą dramatyczny obraz dnia, w któ­rym młody człowiek pogodził się ze swym losem. W dniu egzekucji, przy której po raz pierwszy miał wystąpić jako pomocnik ojca, ten ostatni zbudził go o świcie słowami: „Wstawaj, czas na ciebie.” Tak więc „przyszłego kata wyrwano ze snu podobnie jak skazanego na śmierć”.Skądinąd dziennikarze starają się przydać śmier­ci kata element nadzwyczajności. Wskazuje się na szczególne okoliczności, nie przypisując ich przy­padkowi, lecz jakiemuś tajemniczemu fatum. Pod­kreśla się fakt, że człowiek, który zadawał nagłą śmierć, sam umarł nagłą śmiercią, że utracił ży­cie, spiesząc zadać śmierć. Nie uchodzi uwagi, że egzekucja, w której miał wziąć udział, miała od­być się w jego rodzinnym mieście, Rennes. Opatrz­ność — głosi fama — nie mogła pozwolić, aby umarł zwykłą śmiercią. I to jest chyba motyw najpowszechniej występujący: koniec człowieka, który był wykonawcą publicznych wyroków, musi w pełni harmonizować z egzystencją całkowicie poddaną fatalnemu losowi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!