DOZNANE UPOKORZENIE

Należy wystrzegać się pryncypialnego sceptycyzmu, który w swoim za­ślepieniu, gorszym niż zaślepienie naiwności, każe zamykać oczy na zdumiewające ewolucje nie mniej zdumiewających ludzkich losów.Niemcy jeszcze przed wojną 1914 roku były gle­bą podatną na tego rodzaju przygody. Oczywiście nie było to jeszcze nic poważnego, niemniej przeto różne ruchy zwracały się w tym kierunku lub przejawiały podobne symptomy. Grupy młodzieży niejako wyodrębniały się ze społeczeństwa, szuka­jąc na szlakach wędrówek klimatu bardziej sprzy­jającego jakiejś potrzebie żarliwości i czystości. Wojna, a potem klęska rozjątrzyły te tendencje, początkowo niewinne i nieokreślone. Upokorzenie doznane w skali narodowej dowiodło bankructwa starego świata, od dawna dyskredytowanego, przez wielu pomawianego o miernotę, a usiłującego utrzymać się za pomocą nieistotnej zmiany insty­tucji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!