CHWIEJNE MASY

Jeśli niebezpieczeństwo nie jest tak nagląceoczywiste jak w wypadku wojny, nikomu nie chce się wyjść z koleiny własnych trosk i przy­jemności.Buntownicy natomiast, liczący jedynie na włas­ną wolę, mają wszystko, czego brak tamtym: są nieliczni, ale za to zdecydowani, żarliwi, niestru­dzeni. Cieszą się szacunkiem, umieją porywać ludzi, przemawiać im do przekonania lub po pro­stu — demoralizować ich. Żadna niespodzianka nie potrafi zbić ich z tropu. Dążą do objęcia wła­dzy, pozornie tylko przestrzegając zasad gry po­litycznej. Teraz wreszcie surowa dyscyplina wy­magana przez sektę wydaje owoce. Chwiejne ma­sy, skore do entuzjazmu, podatne na wielkie sło­wa i wspaniałe perspektywy, wnet dają się złapać na obiecanki-cacanki, na sztandary i na zapał, którym nie przeciwstawiono nic innego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!