ATAKOWANIE RELIGII

Sekta jeszcze ostrzej atakuje religię, bo ta z większą siłą podsyca dążności, w których sekta nie ma udziału, wobec których wszyscy ludzie są równi. Sekta prześladuje Kościoły jako kon­kurentów, którzy przeciągają na swoją stronę dusze wiernych i ponad granicami narodów usta­nawiają wspólnoty rywalizujące ze wspólnotą, jaką zwycięska sekta założyła w danym kraju. Od Kościołów sekta domaga się, aby przynaj­mniej wyrzekły się uniwersalności i sprzymierza­jąc swoją władzę z władzą sekty zrzeszały jedynie ludzi już związanych krwią i wspólnym miejscem zamieszkania.Sekta z natury musi przeciwstawiać się wszel­kim wartościom uniwersalnym. Istnieje ona prze­cież dzięki temu, że powstaje przeciwko całemu światu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!