WYKORZYSTYWANIE WZROKU

Zarówno życie na drzewach, jak i lot umożliwiają natomiast inten­sywne wykorzystanie wzroku, który wyzwolił się spod ograniczeń wy­nikających z horyzontu, bardzo niewielkiego u większości płazów i gadów wskutek niskiego położenia oczu. Toteż dobór naturalny popierał bardzo energicznie wszelkie udoskonalenia budowy oczu pta­ków. Wskutek tego współczesne ptaki widzą najlepiej ze wszystkich kręgowców. Oczy ptaków są stosunkowo bardzo duże. Średniej wielkości ptaki drapieżne mają oczy większe od ludzkich. Ocenić to można należycie dopiero po wypreparowaniu gałki ocznej. Oglądając oko ptasie osadzone w oczodole nie dostrzegamy, że nie ma ono kształtu zbliżonego do kuli, tak jak oko ssaka. Dokoła rogówki biegnie w oku ptasim okrężne zagłębienie i dzięki niemu oko wydaje się z zewnątrz mniejsze niż jest w istocie. Patrząc na nienaruszoną głowę ptaka możemy ocenić rozmiary oczu pamiętając, że oczodoły prawie stykają się ze sobą w linii środko­wej, gdzie oddziela je częściowo skostniała przegroda .Wsku­tek tego np. gałka oczna puchacza ma aż 36 mm długości, zaś ciężar oczu u większości ptaków przewyższa ciężar mózgu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!