WSPÓŁCZESNA ORGANIZACJA

A może winę ponosi współczesna organizacja państw mocno scentralizowanych, przy czym rozwój nauki i jej zastosowania pozwalają manipulować masami tak precyzyjnie i skutecz­nie, jak to dawniej było nie do pomyślenia? Nie wiadomo i nie ma co łamać sobie nad tym głowy. Jedno jest jasne, że niepomierny rozrost wojny i mistyka, która ją natychmiast opromieniła, wy­stępują współcześnie z tamtymi trzema katego­riami zjawisk, powiązanymi skądinąd między sobą, z tym że na szczęście nie brak tu także stron po­zytywnych.Problem techniki i, co za tym idzie, środków kontroli i nacisku, triumf ducha laickiego nad religijnym i w ogóle przewaga poczynań doce­lowych nad bezinteresownymi, powstanie ogrom­nych narodów, gdzie władze pozostawiają jed­nostce coraz mniej swobody i muszą wyznaczać jej coraz ściślej określone miejsce w coraz bar­dziej złożonym mechanizmie — wszystko to są istotne przeobrażenia, bez których nie do pomyślenia byłaby wojna w swej obecnej postaci abso­lutnego paroksyzmu wstrząsającego kolektywnym bytowaniem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!