WĘŻE DOBRZE WIDZĄ

Węże widzą dobrze, wzrok ich traci bystrość tylko wtedy, gdy oku­lary mętnieją przed nadchodzącą wylinką. Ich oczy mają wiele szcze­gólnych cech budowy nieznanych u innych gadów. Okoliczność tę tłumaczy się przypuszczeniem, że odlegli przodkowie węży spędzali większość życia pod ziemią, gdzie nastąpiło pewne uwstecznienie oczu. W grupie przystosowanej już do życia podziemnego pojawiły się nas­tępnie aromorfozy, przynoszące korzyść również w innych środowis­kach. Dzięki nim węże opanowały z powrotem środowisko naziemne, gdzie dobry wzrok ma wielkie znaczenie, oczy zostały więc powtór­nie udoskonalone przez dobór naturalny. Budowa oczu nie powró­ciła jednak do stanu wyjściowego, lecz zmieniła się jeszcze bardziej.Węże są jedynymi kręgowcami, które mają złożone narządy słu­żące do wykrywania promieniowania cieplnego; występują one w dwóch rodzinach: u prymitywnych dusicieli i w najbardziej wyspecjalizowanej podrodzinie grzechotników. U dusicieli są to liczne dołki wargowe, leżące dokoła otworu gębowego. Na dnie dołków mieszczą się liczne zakończenia nerwowe.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!