TYPOWA CIEPŁOTA ZWIERZĄT

Na ustalenie typowej ciepłoty zwierząt miała zapewne także wpływ średnia temperatura otoczenia. Stałocieplność ułatwia niektórym zwie­rzętom życie w krainach podbiegunowych, sądzimy jednak, że pojawiła się ona w tropikach. Dlatego warto przypomnieć, że w równikowym klimacie oceanicznym temperatura wynosi w ciągu całego roku około 28°C. Tak np. na położonych na Pacyfiku wyspach Tokelau średnia wieloletnia temperatura maksymalna wynosi 30°C, zaś minimalna 26rC. W latach 1929 — 1941 temperatura jeden raz opadła do 19’C i jeden raz osiągnęła 36’C. Wydaje się, że dla zwierzęcia żyjącego w podobnych warunkach termicznych ustalenie temperatury wewnętrznej na pozio­mie ok. 40°C zapewnia stosunkowo łatwe zdobycie koniecznego do ogrzania ciała pokarmu, a równocześnie pozostawia dostateczny mar­gines bezpieczeństwa, zapobiegający przegrzaniu. Opanowanie kli­matów chłodniejszych i zdolność przeżycia upałów, występujących w kli­matach kontynentalnych wymagało rozmaitych dodatkowych zdol­ności uzyskanych później.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!