TUŁÓW WYSOKO NAD ZIEMIĄ

Niezależnie od funkcji regulatora temperatury, którą spełniał fałd grzbietowy, jego ostry szkielet mógł mieć pewne znaczenie obronne, a można też sądzić, żc grał rolę w walkach terytorialnych i rozpozna­waniu się pici, podobnie jak kołnierze i grzebienie współczesnych agam i legwanów.Synapsida, które żyły pod koniec permu i w triasie były liczne, tworzyły kilka bardzo różnych grup systematycznych. Rodzaj Cyno- yiatlws, dochodzący do półtora metra długości, jest znakomitym przy­kładem zwierzęcia łączącego w sobie cechy gada z cechami ssaka. Był to drapieżnik o zębach silnie zróżnicowanych, mający podniebie­nie wtórne i dwa kłykcie potyliczne. W jego żuchwie główną rolę grała wielka kość zębowa. Szkielet kończyn dowodzi, że w biegu unosił tułów wysoko nad ziemię.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!