SZERSZE OTWARCIE

  1. Pewne typy biologii będą jednak sprzyjały szerszemu otwarciu. Tak np. dla ptaków żyjących w stadach i gnieżdżących się kolonial­nie, podobnie jak gawrony, będzie korzystne takie otwarcie programu, które pozwoli na odmienne zachowanie w stosunku do pojedynczego partnera płciowego i umożliwi rozpoznanie własnego potomstwa wśród potomstwa innych osobników kolonii. Krótkotrwałość życia i opieki nad potomstwem, lub jej brak, sprzyjają programom zamkniętym, natomiast wieloletni okres współżycia rodziców i potomków, a także długowieczność osobników popierają otwarcie. Osobnik może wtedy wykorzystać nagromadzone doświadczenie i może jego część przeka­zać potomstwu. Stosunek ciężaru mózgu do ciężaru ciała jest na ogół podobny u pta­ków i u ssaków, natomiast wyraźnie przewyższa wartość tego wskaź­nika u gadów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!