SKUTKI UKĄSZENIA CZŁOWIEKA

Doniosłość skutków ukąszenia człowieka zależy od bardzo wielu okoliczności: czy wąż miał pełny zapas jadu, czy zdołał wbić zęby pod skórę, od okolicy, w której utkwił ząb. Oczywiście ukąszenia w głowę są najgroźniejsze, a stosunkowo najmniej niebezpieczne jest zranienie palców itp. Istnieją też wśród ludzi ogromne różnice indywidualne wrażliwości na jady. Opisywano przypadki śmierci w parę minut po ukąszeniu, nie ma jednak pewności, czy w tych wypadkach do śmierci nie przyczynił się potężny wstrząs psychiczny, któremu ulega wiele osób ukąszonych, świadomych niebezpieczeństwa. Znane są też wypadki, kiedy po prawie zupełnym braku objawów początkowych nagłe po­gorszenie i zgon następowały w kilkadziesiąt godzin po ukąszeniu. Nawet wśród osób pokąsanych przez najjadowitsze węże umiera tylko około 10% ofiar, co nie znaczy, by los pozostałych 90% nie był poża­łowania godny. Zwykle ukąszenie węża jest ogromnie bolesne; często wskutek zniszczenia odporności tkanek na bakterie powstają wielkie, trudno gojące si$ rany, nieraz powodujące trwałe kalectwo. Toteż walka z wężami jadowitymi i skutkami ich ataków stanowi w niektó­rych krajach tropikalnych, takich jak India i Brazylia, poważny pro­blem społeczny. Niedawno oceniono roczną liczbę zgonów spowodo­wanych przez węże w Azji południowej (India, Pakistan, Półwysep Malajski itd.) na 30000, w Ameryce Południowej i Środkowej — 3000, w Afryce — 1000, w Ameryce Północnej — 20, a w Europie 50.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!