SAMCE WIELU GATUNKÓW

Samce wielu gatunków ptaków posiadają w okresie rozrodczym wyraźnie zarysowane terytoria, na które nie wpuszczają innych samców swego gatunku. Podział terenu na terytoria poszcze­gólnych samców następuje na wiosnę, po powrocie na miejsce ptaków przelotnych lub też po rozbiciu się gromad wspólnie żerujących w okre­sie zimy. Śpiew ostrzega inne osobniki, że teren jest już zajęty. Samice osiadają zwykle nieco później, a wybór samca przesądza o wyborze terytorium. Wiemy, że ptaki na ogół przestają śpiewać w okresie wy­kluwania się piskląt. Proces rozrodu przebiega u wszystkich osobni­ków gatunku na ogół synchronicznie, toteż w okresie kłucia się piskląt nie ma już potrzeby obrony terytorium przed rywalizującymi samcami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!