ROZERWANIE WIĘZI RODZINNYCH

Rozerwanie więzów rodzinnych i ustalenie się poligamii może pro­wadzić do szczególnego kierunku ewolucyjnego, którego szczyty osią­gnęły ptaki rajskie (Paradiseidae) i altanniki (Ptilonorhynchidae). Ptaki rajskie, niezbyt odlegle spokrewnione z krukowatymi, żyją w gęstych lasach na Nowej Gwinei. Samice ich są skromnie ubarwione, mają barwy ochronne. Samce natomiast posiadają rozmaite wspaniałe oz­doby w postaci fantastycznego kształtu jaskrawo ubarwionych piór. Genezę tego szczególnego upierzenia tłumaczymy w sposób następu­jący. Dzięki poligamii jeden samiec zapładnia wiele samic. Szanse zdobycia samicy są wprost proporcjonalne do efektowności upierzenia, samiec widoczny z daleka przywabia więcej samic. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!