POCHODZENIE LOTU

Przodkowie ptaków biegali na dwu tyl­nych nogach po otwartej przestrzeni, czasem podrywając się w powie­trze, w czym pomagało im trzepotanie przednimi kończynami, posze­rzonymi o „pióro — łuski”. Ostrom sądzi, że zwierzęta skakały w górę w pogoni za uciekającymi w locie owadami. Ruchy przednich kończyn miały pierwotnie tylko pomagać w łowieniu zdobyczy, później także unosić zwierzę w powietrze. Harrison wątpi w przydatność piór do łowienia owadów, chociaż zgodnie z Ostromcm przypuszcza, że przod­kowie ptaków byli dwunożnymi biegaczami. Dla zwierzęcia uciekają­cego przed drapieżnikiem podskok, zmiana kierunku w locie i lądo­wanie w niespodziewanym punkcie jest znakomitym sposobem wpro­wadzenia w błąd prześladowcy. Tak postępuje wiele ryb latających, podobnie czynią niektóre słabo latające ptaki, jak np. wiele kuraków. Można sobie wyobrazić, że mały uciekający gad wykorzystywał wynio­słości terenu, aby z nich skoczyć w zmienionym kierunku. Odcinek pokonywany w powietrzu przedłużał się, gdy okryte piórami zwierzę rozpościerało kończyny i posługiwało się lotem ślizgowym. Jeszcze większe możliwości dawało oczywiście trzepotanie, przedłużające szy­bowanie w powietrzu. Gdy wreszcie lot usprawnił się na tyle, że zwierzę mogło podlatywać na gałęzie, rozpoczął się proces opanowywania lasu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!