PASOŻYTYZM GNIAZDOWY

Znane są również przykłady zachowania ptaków, które wskazują nam drogi, na których powstał pasożytyzm gniazdowy. Częste są przy­padki zajmowania przez ptaki gniazd pozostawionych przez inne ga­tunki, a nawet aktywnego wypędzania prawowitych właścicieli. Tak postępują np. nieraz nasze wróble, zajmujące siłą gniazda jaskółek. Pośród kaczek niezbyt rzadkie są przypadki składania jaj przez dwie samice do jednego gniazda; często czynią tak nawet samice należące do odrębnych gatunków i rodzajów, zwykle wychowujących pisklęta samodzielnie. Dochodzi w ten sposób do powstania mieszanych sta­dek, wodzonych później przez jedną samicę. Byłby to pasożytyzm przy­padkowy, z którego rozwinął się pasożytyzm bezwzględny, doprowa­dzający u kukułki i innych ptaków uprawiających ten system rozrodu do interesujących adaptacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!