ODWROTNE ZJAWISKO

W społeczeństwach współczesnych zachodzi zja­wisko wręcz odwrotne. Wojna przerywa wszelkie pokojowe poczynania, a zawody, festiwale czy wystawy międzynarodowe pierwsze padają jej ofiarą. Wojna zamyka granice, które święta daw­niej otwierały. Widzimy znów, że ona jedna tylko odziedziczyła wszechpotęgę świąt, korzystając z niej jednak w celu diametralnie różnym: wojna za­miast łączyć — dzieli. Święto jest z natury swej czynnikiem przymierza. Badacze odkryli w nim najistotniejszą więź społeczną, bardziej niż cokol­wiek innego zapewniającą spoistość grup, które dzięki niemu co jakiś czas mogą się zebrać w gromadzie. Święto łączy ludzi w radości i unie­sieniu, nie mówiąc już o tym, że jest ono zarazem okazją do wymiany żywnościowej, ekonomicznej, seksualnej i religijnej, że dzięki niemu dochodzi do wszelkiego rodzaju zawodów, do rywalizacji między godłami i herbami, do igrzysk, do wza­jemnej prezentacji obrzędów i tanów, do wymiany talizmanów. Święto odnawia ugody, dodaje mocy dawnym związkom.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!