OBLICZENIA TERENTIEWA

Wyniki obliczeń Terentiewa są bardzo doniosłe. Mogłoby się bo­wiem wydawać, że o rozmiarach zasięgu będą decydowały przede wszystkim warunki klimatyczne, glebowe itd., a nie większa lub mniejsza doskonałość aparatu jadowego. Rezultaty badań dowodzą, źe węże bardziej jadowite tak dalece przewyższają gatunki bezbronne, że są w stanie opanowywać obszerniejsze tereny, niezależnie od mniej lub bardziej sprzyjających warunków lokalnych. Można również przypusz­czać, że udoskonalenie aparatu jadowego to zdobycz stosunkowo świe­ża, a węże jadowite są gatunkami młodszymi od węży pozostałych. Formy niejadowite miałyby więc za sobą dłuższy rozwój ewolucyjny, który przystosował je do węższych nisz ekologicznych, z czego mogłyby wynikać mniejsze rozmiary ich zasięgów geograficznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!