NOWE GRUPY ROŚLIN

W początkach kredy pojawiły się nowe grupy roślin mających prze­ważnie twardsze tkanki. Pod koniec kredy wzrosła zapewne liczebność ptaków i ssaków, choć nie mamy na to bezpośrednich dowodów. Stosunkowo szybkie tempo przemian środowiska zmuszało do zmian w biologii zwierząt. Jak wiemy, niektóre gady zdołały tego dokonać bądź przystosowując się do nowych warunków, bądź przesuwając zasięgi na tereny im odpowiadające, inne grupy wymarły. Z grup wy­marłych najłatwiej zrozumieć klęskę gadów latających. To co wiemy o budowie tych zwierząt skłania raczej do podziwu nad tym, że były one w pewnym okresie zdolne do egzystencji, niż do poszukiwania przyczyn ich wyginięcia. Przyczyny te wydają się tym bardziej oczywiste, że już w jurze występowały upierzone ptaki, a w kredzie konkurencja ze strony tej gromady musiała być bardzo ostra.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!