NASZA KUKUŁKA

Wspomniano poprzednio o pasożytyzmie lęgowym, związanym z nie­wielką plastycznością reakcji ptaków w okresie wysiadywania i kar­mienia piskląt. Popularnym przykładem jest nasza kukułka, której samica składa jaja do gniazd drobnych ptaków śpiewających, nigdy zaś sama nie wysiaduje jaj ani nie karmi potomstwa. Życie kukułki jest tak powszechnie znane, że nie trzeba go bliżej opisywać. Warto jednak podkreślić, że pasożytyzm gniazdowy spowodował u kukułki szczególną modyfikację rozrodu. Samica kukułki składa jaja w odstę­pach parodniowych przez okres kilku tygodni. Taki rytm narządów rozrodczych nie może oczywiście występować u samicy, która sama lub z pomocą samca wysiaduje i wykarmia swe potomstwo. Znaczna płodność kukułek jest najwyraźniej wyrównywana przez wysoką śmier­telność piskląt, gdyż liczebność kukułek nie wzrasta. Można więc zapytać o korzyści, przynoszone przez ten typ rozrodu. Odpowiedzią byłoby przypuszczenie, że koszt złożenia znacznej liczby jaj jest mniejszy od kosztu budowy gniazda, późniejszego wysiadywania jaj i karmie­nia piskląt.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!