NAJSTARSZE ŁUSKONOŚNE

Najstarsze zwierzęta, które możemy zaliczyć do łuskonośnych znane są z triasu Afryki Południowej. W erze mezozoicznej jaszczurki były przypuszczalnie pospolite. Niewielka liczba znanych nam z tego czasu szkieletów jest prawdopodobnie wynikiem dwu okoliczności. Po pier­wsze drobne kości jaszczurek łatwo ulegają zupełnemu rozkładowi, a rzadko natrafiają na warunki sprzyjające zachowaniu; po drugie, trzeba dobrego fachowca, aby zwrócił uwagę na szczątki jaszczurki na przełomie skały, podczas gdy szkielet wielkiego zwierzęcia zwraca uwagę każdego laika, a dzięki temu trafia do muzeów i podręczników. Wspomniano już, że w ewolucji jaszczurek i węży pojawia się i roś­nie ruchliwość wzajemna kości czaszki. Jedną z pierwotnych przyczyn tego zjawiska są zapewne stosunkowo drobne rozmiary tych zwierząt. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!