LEPIDOSAURIA

Zaliczane do tej grupy gady przypominają archozaury budową czaszki, mającej również budowę diapsidalną, różnią się jednak od tych ostatnich pod wieloma względami. Przeważnie są to zwierzęta niewielkie; dziesię­ciometrowe węże i trzymetrowe jaszczurki należą do rzadkich wyjąt­ków. Zęby tych zwierząt są osadzone na szczycie szczęk (akrodontycz- nie) lub po ich stronie wewnętrznej (pleurodontycznie), a nie stoją w dołkach kości. Niektóre jaszczurki współczesne są zdolne do prze­biegnięcia krótkiego odcinka na dwu nogach tylnych. Umiejętność ta występuje u Lepidosauria tylko wyjątkowo. Postęp w sposobach ruchu polegał wśród Lepidosauria przede wszystkim na lepszym wykorzysta­niu ruchów wijących. O ile wśród Archosauria i w grupie, którą oma­wiamy niżej — Synapsida — wzrost szybkości biegu wynikał z unie­sienia ciała, Lepidosauria oparły usprawnienie ruchu na wykorzystaniu zetknięcia się całego ciała z podłożem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!