ISTOTNY CZYNNIK STADA

Wydawanie głosów nie ogranicza się zresztą u wielu gatunków do okresu rozrodczego. Głos stanowi zwykle istotny czynnik jedno­czący stada, w których wiele gatunków spędza różne okresy życia. U niektórych ptaków żyjących w gęstych zaroślach tropików wystę­puje osobliwe zjawisko zwane duetowaniem. Związek samca z samicą jest trwały, najczęściej dożywotni, i nie znika nawet w okresie spoczyn­ku seksualnego. Duetowanie może polegać na wydawaniu głosów przez oboje partnerów równocześnie lub na zmianę. Najważniejszą cechą śpiewu tych gatunków jest jego różnorodność. Młody ptak przed „za­warciem małżeństwa” ma głos niepełny. Pełny duet powstaje dopiero z czasem wskutek wzajemnego przystosowywania się głosów partne­rów. Para ptaków pozostająca w związku utrzymuje z sobą stały kon­takt słuchowy. Jeśli jeden z partnerów zginie, drugi jest niezdolny do odśpiewania całej pieśni i rzadko zdoła znaleźć nowego „małżonka”. Duet zapewnia nie tylko wzajemny kontakt pary, ale również synchro­nizację cyklu płciowego. Jest to element bardzo istotny, gdyż w tro­pikach cykliczność klimatu bywa niewyraźna, a więc opieranie okresu godowego na zjawiskach klimatycznych może być trudne. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!