GRZECHOTKA

Najbardziej swoistym narządem odstraszającym węży jest grze­chotka, utworzona z resztek wylinek na końcu ogona grzechotnika. Przestraszony wąż potrząsając ogonem wydaje charakterystyczny sze­lest, płoszący ewentualnych wrogów.Wybitny herpetolog radziecki prof. Terentiew (1958) przedstawił w sposób przekonywający wyższość węży jadowitych nad niejadowi- tymi w oparciu o następujące rozważania. Wrysował on w mapy za­sięgi geograficzne różnych gatunków, następnie mapy podzielił na pola o rozmiarach dziesięciu stopni szerokości i długości geograficznej, policzył, ile tych umownych „jednostek powierzchni” zasiedlały po­szczególne gatunki, a wreszcie obliczył wartości średnie. Okazało się, że średni zasięg węża niejadowitego, wynosi 2,87 jednostki, średni zasięg węża jadowitego, u którego zęby stoją blisko żuchwy, wynosi 3,95 jednostki, wreszcie zasięgi tych węży, które mają zęby jadowe osadzone z przodu szczęk obejmują średnio aż 5,85 jednostki!

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!