GRANICE TERYTORIALNE

U większości agam i legwanów samice również mają terytoria, na których nie tolerują innych samic. Granice między terytoriami poszcze­gólnych samic i między terytoriami samców tworzą zupełnie niezależ­ne, lecz nakrywające się siatki. Niezależność siatek wynika stąd, że nigdy nie dochodzi do trwałych związków między samcem i samicą, czyli do związku rodzinnego. Zarówno agamy, jak i legwany wykazują dużą rozmaitość przysto­sowań do różnych sposobów życia, przy czym występuje często wielkie podobieństwo budowy u gatunków odlegle z sobą spokrewnionych. Tak np. niewielkie legwany amerykańskie należące do rodzaju Phry- nosomażyją na terenadi piaszczystych, odżywiają się mrówkami, są powolne w ruchach, a przestraszone zakopują się za pomocą „nakry­wania się piaskiem” z boków, bez posuwania się w przód lub w tył. Ich bardzo dziwaczny wygląd jest prawie identyczny z australijskimi agamami z rodzaju Moloch, pędzącymi dokładnie taki sam tryb życia. Krępe ciało i masywny kolczasty ogon, będący sprawnym narzędziem obrony, mają legwany z rodzaju Urocentron i agamy z rodzaju Uromas- tyx.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!