DZIEWORÓDZTWO

Dzieworództwo, czyli partenogeneza, jest rozpo­wszechnione w różnych grupach zwierząt bezkręgowych, wśród krę­gowców jest jednak wielką rzadkością. Odkrycie Darewskiego zwró­ciło uwagę herpetologów w innych częściach świata na gatunki gadów, wśród których nie napotkano samców. Bliższe badania dowiodły, że istnieje 25 gatunków jaszczurek partenogenetycznych, należących do czterech rodzin. Przy pomocy analizy białek wykazano też, że większość form dzieworodnych to mieszańce, powstałe przez krzyżowanie się odrębnych gatunków (Cole 1975). Istnieje też podejrzenie, że jeden gatunek węża (Typhlina bramina) rozmnaża się partenogenetycznie, jest on jednak zbyt słabo poznany, aby można było uznać sprawę za rozstrzygniętą. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!