DZIAŁANIE JADÓW WĘŻY

Działanie jadów węży jest bardzo rozmaite; nawet w obrębie róż­nych ras geograficznych jednego gatunku występują czasem duże róż­nice w działaniu jadu. Znaleziono w jadach neurotoksyny, działające przede wszystkim na układ nerwowy i zabijające ofiary przez zahamo­wanie akcji serca lub paraliż oddechu; hemolizyny  niszczące czer­wone krwinki; jady uszkadzające nabłonek naczyń krwionośnych i po­wodujące krwotoki wewnętrzne, lub inne jeszcze ciała czynne rozma­icie zestawione. Niektóre z nich stosuje się niekiedy w małych dawkach jako leki. Jeden gatunek okularnika potrafi pluć jadem na dość dużą odle­głość. Wystarczy by jad ten dostał się na błonę śluzową małego ssaka, np. do oka szczura, aby wywołać szybki zgon ofiary.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!