DOBÓR NATURALNY

Dobór naturalny może doskonalić narządy zmysłów tylko wówczas, gdy zwierzę dysponuje subtelnym układem nerwowym, który jest zdolny do precyzyjnej analizy bodźców. Łatwo pojąć, że najsprawniej­sze oko nie zda się na nic zwierzęciu, którego mózg nie jest zdolny do różnicowania powstających na siatkówce obrazów — blisko le­cącą muchę pomyli z odległym jastrzębiem, ruchu liści poruszanych wiatrem nie odróżni od ich drżenia wywołanego stąpaniem kuny. Dlatego usprawnianie receptorów zmysłowych musiało przebiegać u pta­ków równolegle do postępów w budowie mózgu. W dotychczas oma­wianych grupach kręgowców czaszka była przede wszystkim szkie­letem przedniego odcinka ciała, w którym jama mózgu zajmowała tylko bardzo niewielki ułamek objętości. U ptaków rozmiary mózgu są stosunkowo tak znaczne, że czaszka staje się przede wszystkim osłoną tego narządu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!