CIĘŻKA PRACA FIZYCZNA

Wirujące w płucach ptaków powietrze porusza się w kierunku przeciwnym do prądu krwi w naczyniach włosowatych. Dzięki takiemu zastosowaniu przeciwprądów ptaki mogą wykonywać ciężką pracę fizyczną, jaką jest lot, gdy ciśnienie atmosferyczne jest mniejsze o poło­wę od ciśnienia na poziomie morza. Natomiast ssaki w takich warun­kach są ledwo żywe, a niektóre zdychają . Ptaki nie mają gruczołów potowych, nie mogą więc pozbywać się nadmiaru kalorii przez parowanie z powierzchni ciała; wspomniano już, że rolę powierzchni parujących grają ściany worków.  Przekonano się, że u ptaków żyjących w krainach ciepłych i umiarkowanych prze­grzanie wywołuje taką regulację krążenia w płucach, dzięki której tylko część pojemności oddechowej zostaje wykorzystana na wymianę gazów krwi, a pozostała część służy do obniżenia temperatury ciała przez odparowywanie wody. Ptaki krain podbiegunowych i niektóre ptaki krain o klimacie umiarkowanym nie mają takiej zdolności, a wsku­tek tego zwiększenie szybkości oddechów jest zawsze związane ze wzrostem przewietrzania tkanki płucnej

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!