CECHY BUDOWY PTAKÓW

W porównaniu z pozostałymi kręgowcami ptaki mają stosunkowo lekki szkielet, którego kości zawierają jamy wypełnione powietrzem. Kończyna przednia utraciła większość palców. Poruszają nią potężne mięśnie biegnące od niej do mostka, na którym wznosi się silny grze­bień kostny, oraz do kręgosłupa i łopatki. Mięśnie te kurcząc się zgnio­tłyby klatkę piersiową, gdyby nie miała ona szczególnie mocnej i sztyw­nej budowy. Zrośnięcie się kręgów tułowiowych wiąże się z wykształ­ceniem długiej i bardzo ruchliwej szyi. Swoboda ruchu szyi ma tym większe znaczenie, że objęcie przez kończyny przednie funkcji skrzydeł pozostawiło głowę jako jedyny narząd zdolny do bardziej złożonych manipulacji przy rozrywaniu pokarmu, budowie gniazda itd. Czyn­ności te wywarły zapewne wpływ na budowę czaszki. Szczęka górna jest stosunkowo delikatnie zbudowana i łączy się z czaszką w sposób ruchomy, tak że dźwiga się do góry równocześnie z opuszczeniem żuchwy. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!