CECHA PIERWOTNA KRĘGOWCÓW

Mięsożerność jest wśród kręgowców cechą pierwotną. Jeśli jakaś grupa zyska możność wykorzystywania roślin jako pożywienia uzupeł­niającego, wówczas ze znanych nam już przyczyn może dostać się w tryby ewolucji łańcuchowej szybko doskonalącej roślinożerność. Jedną z cech doboru naturalnego jest niemożność szybkiego uspraw­niania wielu cech organizmu równocześnie. Jeśli dobór bardzo silnie premiuje postęp w trawieniu roślin, wówczas niewielki wpływ na war­tość przystosowawczą osobnika ma np. doskonałość narządów zmysło­wych lub sprawność mózgu. Wobec tego grupa szybko ewoluująca w kierunku roślinożerności stanie się w cechach pozostałych względnie konserwatywna. Natomiast w grupach mięsożernych, dzięki wzajemnej rywalizacji, a także wobec postępów grup roślinożernych, dobór doskonali przede wszystkim działanie mózgu i narządów zmysłowych. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!