Pozostawianie jakichkolwiek śmieci na miej

Pozostawianie jakichkolwiek śmieci na miej- ‚ scu biwakowania jest niedopuszczalne. Nie ozdabiać drzew, obiektów zabytkowych ani skał swoim imieniem lub też nazwiskiem, inicjałami albo komentarzem: „Tu się podpisali głupi”, chociaż jego treść w tym wypadku będzie słuszna. Nie zamęczać wycieczki fdtografowaniem. Fotoamator nie powinien się upierać, że musi sfotografować panią Zosię na malowniczej skałce, bo nie wszyscy lubią być fotografowani. Naleganie jest nietaktowne. Owszem, są ludzie, którzy lubią się fotografować, by mieć pamiątkę z wycieczki. Uwaga: gdy fato- amator wręcza nam odbitki, należy spytać o koszty i zwrócić. Najczęściej fotoamator robi odbitki w domu po wakacjach i czasem jest na tyle słowny, że wysyła odbitki, tak jak obiecał. Wtedy trzeba listem podziękować i spytać równocześnie o koszty.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!