Najgorzej, jeśli na skutek tych codziennych starć wytworzy się stan wojenny

Najgorzej, jeśli na skutek tych codziennych starć wytworzy się stan wojenny i lokatorzy nawzajem zaczną sobie robić na złość. Wówczas powstaje sytuacja nie do wytrzymania, mnożą się afronty, szykany, represje, w końcu żaden sąd nie byłby w stanie wskazać winnego, a życie staje się tak zwanym, piekłem. Zanim jednak do tego dojdzie, można próbować przeciwdziałać. We wspólnym mieszkaniu konieczne jest uzgodnienie, kiedy poszczególni domownicy korzystają ze wspólnych urządzeń kuchennych i innych. Konieczne jest — mówiąc w przenośni i dosłownie — „chodzenie na palcach” po terenie wspólnym, który stanowią: przedpokój, kuchnia, łazienka… Wszystkich winna obowiązywać oględność zarówno w słowach, negliżach, jak i całym zachowaniu się. „Każda egzystencja jest koegzystencją” — powiedział filozof. Trudno! ” Im więcej ustępstw sam robisz, tym więcej możesz ich wymagać od innych. W każdym razie jedno jest pewne: nikt nie może dysponować jedynym kluczem do łazienki i zamykać ‚jej przed innymi, można przecież kluczy dorobić tyle, ilu jest korzystających. O swoje oczywiste prawa trzeba spokojnie, ale stanowczo walczyć.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!