Kategoria: Kierunki nauczania

Wybór szkoły także ważny

Przez wiele lat, gdy dopiero trwał napływ wysoko wykształconych pracowników na rynek pracy, dominowało przekonanie, że samo już posiadanie dyplomu uczelni wyższej wystarczy do ubiegania się o najważniejsze pozycje w wielkich firmach. W istocie jednak było tak na początku, dzisiaj